Od roku 1996 Vám nabízíme Komplexní služby v oblasti bezpečnostních a slaboproudých systémů
PRO komplexní slaboproudé instalace

PRO pocit bezpečí a jistoty

PRO dokonalý přehled a spolehlivou komunikaci

Zabezpečovací systémy od AKI PRO

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém, PZTS, EZS, zabezpečení, zabezpečovačka, alarm.

Hlavním důvodem, proč si nechat instalovat zabezpečovací systémy, je včasné informování majitele objektů či osob, které se v objektu zdržují, o hrozícím nebezpečí jako je požár či neoprávněné vniknutí cizích osob. Následně, podle druhu systému, získají uživatelé upozornění buď optické, nebo akustické a můžou včas zasáhnout či opustit objekt.

V současné době je již standardem, že v podstatě každý projekt, každá stavba již zahrnuje požadavek řešení zabezpečovacího systému. Nezáleží zda je to byt, kancelář, rodinný dům nebo obchodní či administrativní centrum. Úroveň osazení jednotlivými prvky je však dána především normami, příslušnou pojišťovnou, ale i uživatelem samotným a jeho potřebami.

Zabezpečovací systém chrání nejen náš majetek, ale především životy naše, našich dětí, či našich zvířecích mazlíčků. 

Z čeho je zabezpečovací systém poskládán a co vlastně může detekovat?

1. NARUŠENÍ VNITŘNÍCH PROSTOR

Používáme pohybový detektor PIR či duální detektor značek Jablotron, Optex, Paradox, Honeywell.

2. NARUŠENÍ PLÁŠŤOVÉ OCHRANY

je vhodný magnetický kontakt a to v podobě povrchové či závrtné. Lze použít i předokenní infrabariéry. Velmi vhodná záležitost pro tzv noční režim (STAY) kdy zapnete do střežení pouze detektory hlídající otevření oken a dveří a můžete se v domě pohybovat a mít jistotu,že jste i přesto hlídáni.

3. NARUŠENÍ VNĚJŠÍHO PROSTORU (PERIMETR)

instalujeme synchronizované infrabariéry OPTEX nebo TAKEX, mikrovlnné bariéry, nebo přímo jako rozsáhlou plotovou inteligentní ochranu RFID čipy Ronyo. Ohlídáte tak rozsáhlé ploty a zahrady před nezvanými hosty.

4. NOUZE (TÍSEŇ)

používáme pevně umístěná tlačítka nebo bezdrátová tlačítka (přívěsky,náramky), která zajistí přivolání kvalifikované pomoci v případě zdravotních problémů,či při napadení, nebo jen při pocitu ohrožení. Environmentální veličiny jako je teplota, vlkost, zaplavení, kouř, detekce úniku CO. Velmi vhodné doplnění zabezpečovacího systému o tyto detektory. Již s předstihem můžete být informováni o hrozbě a zamezit tak případným ztrátám na majetku či újmám na zdraví atd.

Stavy jednotlivých detekovaných veličin, či stav zabezpečovacího systému můžete v pohodlí sledovat na svém mobilním telefonu a můžete i Vaší vhodnou reakcí (vzdáleným sepnutím relé) ovlivnit chování výstupních a signalizačních prvků systému. Například si rozsvítíte světla na zahradě a po obvodu domu, zapnete čerpadlo pro zalévání zahrady, podíváte se na teplotu v objektu a přitopíte si kdykoliv se Vám zachce.

Vhodnou kombinací detekovaných podnětů se i z malého systému stává „organizmus“, který bdí 24 hodin a pokud dojde k vyvolání stavu, který má být detekován, zajistí systém vhodnou reakci na tyto podněty. Reakcí bývá zvuk vnitřní nebo vnější zálohované sirény, nebo rozsvícení světel v domě, vypnutí (nebo naopak zapnutí) vybraných elektrických okruhů,vyplynovací zařízení, informační sms uživateli objektu a kompletní informace na střežící a dohledové centrumpultu centrální ochrany PCO Jablotron.prostřednicvím gsm gprs vysílače (komunikátoru).

V současné době je zabezpečovací systém velmi často logicky a fyzicky spojován (provazován) se systémem kamerovým. To pak umožňuje z obou systémů „dostat“ technické maximum, například pokud PZTS zabezpečovací systém detekuje pohyb v garáži a na objektu domu je instalována PTZ otočná kamera, natočí se a zazoomuje na konkrétní místo spjaté s detekcí. Získáme tak velmi detailní záběr scény. Kamerá se poté vrací do své parkovací polohy.

 

Naše další služby:

Elektrická požární signalizace Kamerový systém | Datové rozvody | Přístupový a docházkový systém | Záruční a pozáruční servis